KS kurve ใช้น้ำยาพอตจากแบรนด์อื่นได้หรือไม่

KS kurve ใช้น้ำยาพอตจากแบรนด์อื่นได้หรือไม่

            เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเลย สำหรับ KS kurve ที่มีปัญหาเรื่องการนำเข้าของหัวน้ำยาพอต หรือ Kurve pod ที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงขาดตลาด และอยู่ระหว่างการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และยิ่งกลายเป็นปัญหาที่ลุกลามกว่าเดิม เพราะเครื่องในตระกูล Kurve นั้น ไม่สามารถใช้งานกับหัวน้ำยาพอตรุ่นอื่นๆ ได้เลย แต่ทั้งนี้ ผู้ใช้งานหลายท่านจึงสรรหาวิธีการอย่างการนำหัวน้ำยาพอตจากแบรนด์อื่นนำมาปรับใช้งานกับตัวพอต Kurve ได้ โดยผู้ที่เข้าข่าย และมีแนวโน้มว่าจะเป็นหัวน้ำยาที่สามารถใช้งานได้ตัวพอต kurve ได้แก่ หัวน้ำยาพอต Relx infinity , หัวน้ำยาพอต Infy , หัวน้ำยาพอต Marbo Zero และหัวน้ำยาพอตจากแบรนด์ Jues ซึ่งแต่ละแบรนด์ แม้ว่าจะไม่ใช้หัวน้ำยาพอตที่จะสามารถใช้งานได้โดยตรงกับตัวพอต Kurve ก็ตาม ซึ่งทั้งนี้ ยังรวมถึงหัวน้ำยาพอตตัวใหม่ล่าสุดจากทาง KS อย่างหัวพอต lumina ที่แม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่รองรับกับพอตไฟฟ้า แบรนด์อื่น แต่หากลองใช้งานกับตัวพอต kurve นั้น ก็ยังพอสามารถทำได้เช่นกันด้วย

การใช้หัวน้ำยาพอตอื่น กับพอต KS kurve

           จากการทดลองด้วยผู้สูบใช้งานจริงนั้น แม้ว่าการใช้งานด้วยหัวน้ำยาพอตแบรนด์อื่น เข้ากับตัวพอตของ kurve ยังเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะอาจส่งผลต่อการใช้งานของเครื่องในระยะยาว อีกทั้งจะยิ่งทำให้การรับประกันสินค้า หรือการรับประกันตัวเครื่องนั้น หมดอายุลงในทันทีด้วยแล้ว แต่ทั้งนี้ เมื่อหัวน้ำยาพอตขาดตลาด การลองปรับแต่งด้วยการนำหัวน้ำยาพอตจากแบรนด์อื่นๆ มาปรับใช้งานแทนนั้น จึงกลายเป็นเรื่องกึ่งจำเป็น ดังนั้น จึงมีการทดลองนำหัวน้ำยาพอตจากแบรนด์อื่นๆ ลองมาปรับใช้งานกับตัวเครื่องของ kurve โดยนำหัวน้ำยาพอตจากแบรนด์อื่นมาลองกับตัวพอต kurve basic kit ที่เป็นรุ่นแรก ดังนี้

KS kurve ใช้น้ำยาพอตจากแบรนด์อื่นได้หรือไม่

หัวน้ำยาพอตแบรนด์ Relx Infinity

          เป็นหัวน้ำยาพอตสีดำ คล้ายกับหัวน้ำยา Kurve pod แต่ทั้งนี้ ด้านล่าง หรือก้นของหัวน้ำยาพอตนั้น จะมีขั้วแม่เหล็กที่คล้ายคลึง แต่จะเป็นคนละแบบกัน แต่ก็สามารถใช้งานแทนกันได้ โดยเมื่อเสียบหัวน้ำยาพอต Relx Infinity เข้าไปในตัวพอต Kurve แล้ว ให้กดดันเข้าไปจนสุด ให้ถึงตัวพอตด้านใน กดให้แน่นและปิดให้สนิท อย่าให้มีลมเข้าไปด้านในตัวพอตอย่างเด็ดขาด โดยเมื่อกดหัวน้ำยาพอตลงไปจนสุดแล้ว จะมีสัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือนว่า หัวน้ำยาพอต ได้ดูดเข้ากับตัวพอตอย่างลงล็อคกันเรียบร้อย ก็จะสามารถสูบได้ แต่ทั้งนี้อาจจะต้องออกแรงสูบมากหน่อย รวมถึงที่สำคัญ หัวน้ำยาพอตแบรนด์ Relx Infinity นั้น เมื่อนำมาเสียบเข้ากับตัวพอต Kurve อาจต้องขยับหัวไปมาเล็กน้อย เพื่อให้ลงล็อคเข้ากันกับตัวพอต เพราะหัวน้ำยาของ Relx Infinity นั้น ยังคงเล็กกว่าหัวน้ำยาพอต kurve pod พอสมควรด้วย

KS kurve กับการรับประกันการใช้งาน

            สำหรับการรับประกันตัวพอต Kurve นั้น แม้ว่าจะมีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานก็ตาม (เว้นแต่กรณีเครื่องสูญหาย, เครื่องตกน้ำ หรือโดนไฟไหม้ รถเหยียบ เป็นต้น) แต่ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานนำหัวน้ำยาพอตแบรนด์อื่นมาปรับใช้งานกับตัวพอต Kurve ก็จะยิ่งทำให้ตัวพอตนั้น เสื่อมอายุการใช้งานลง หรืออาจจะพังเสียหายได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะตัวขั้วแม่เหล็ก ด้านในที่อาจจะหักได้อีกด้วย ทั้งนี้ การรับประกันตัวพอตชนิดตลอดอายุการใช้งาน ก็จะหมดลงทันทีเช่นกัน เพราะการนำหัวน้ำยาพอตแบรนด์อื่นมาใช้กับเครื่อง kurve นั้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันด้วยนั่นเอง