รู้สักนิดก่อนสูบ บุหรี่ไฟฟ้า

รู้สักนิดก่อนสูบ บุหรี่ไฟฟ้า

พูดถึง บุหรี่ไฟฟ้า ที่กำลังนิยม และมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่แบบมวนธรรมดา พวก pod system หรือ relx infinity ผู้ที่เริ่มต้นและทดลองสูบบุหรี่ จากสถิติการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2 ล้านคน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2557 พบว่า ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย มีการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 4.5 เป็นร้อยละ 13 และในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมต้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ1.1 เป็นร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นมากถึง 3 เท่าภายในระยะเวลา 1 ปี  ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการอนุญาตให้จำหน่ายหรือนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า มีแต่เพียงการลักลอบจำหน่ายในตลาดมืดจึงทำให้ยากต่อการเก็บข้อมูลทางสถิติ  และคนอีกกลุ่มพบว่าใช้ บุหรี่ไฟฟ้า ก็คือ ผู้ที่ต้องการ เลิกบุหรี่ จากกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันในรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวน 1000 คนขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า ในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลา 1 ปี  พบว่าร้อยละ 60 มีแนวโน้มที่จะ เลิกบุหรี่ และลดปริมาณในการสูบ 

ส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง?

บุหรี่ไฟฟ้า ในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรฐานการผลิต ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทำให้ยากที่จะตอบได้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง โดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายบุหรี่ปกติทั่วไป อาจมีการดัดแปลงให้มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ส่วนประกอบหลักของ บุหรี่ไฟฟ้า แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ แบตเตอรี่ เป็นตัวที่ทำให้เกิดไอและความร้อน และตลับเก็บน้ำยา บุหรี่ไฟฟ้า ทำงานได้ไม่เต็มรูปแบบถ้าขาดน้ำยาสำหรับ บุหรี่ไฟฟ้า บรรจุอยู่ในตลับเก็บน้ำยาเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการทำความร้อนก่อนกลายเป็นไอที่ผู้ใช้ บุหรี่ไฟฟ้า สูบเข้าไปในปอด ส่วนผสมที่พบมากในน้ำยา E-Liquid หรือ E-Juice มีดังต่อไปนี้

ข้อดีข้อเสียของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

ข้อดี

บุหรี่ไฟฟ้า มีข้อดีที่แตกต่างจากการใช้บุหรี่ปกติทั่วไป เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ไม่มีควันจากการเผาไหม้เหมือนในบุหรี่ปกติทั่วไป เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ไม่มีควันจากการเผาไหม้ เหมือนบุหรี่ปกติ  ทำให้ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันดินหรือทาร์ และคาร์บอนมอนนอกไซด์ หรือสารพิษอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด โรคหวใจ โรคเส้นเลอดในสมองแตก และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ยังตรวจพบสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในระดับที่ต่ำกว่าบุหรี่ปกติทั่วไปอีกด้วย  กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอังกฤษ ได้เปิดเผยหลักฐานเกี่ยวกับ การใช้ บุหรี่ไฟฟ้า ว่ามีความปลอดภัยน่าใช้งานมากกว่าการใช้บุหรี่แบบปกติทั่วไปถึง 95% และมีประสิทธิภาพในการช่วยให้เลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้ สาเหตุสำคัญ ก็คือ ใน บุหรี่ไฟฟ้า ไม่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ มีเพียงนิโคตินที่เป็นสารเสพติดแต่ให้โทษน้อยกว่าใบยาสูบ ทำให้ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่เสพติดนิโคติน

บทสรุปส่งท้ายเรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

รู้สักนิดก่อนสูบ บุหรี่ไฟฟ้า

ใบยาสูบ คือ สิ่งที่ทำให้บุหรี่ปกติทั่วไปนั้น แตกต่างจาก บุหรี่ไฟฟ้า แต่ยังคงมีนิดคตินเป็นส่วนประกอบหลักใน บุหรี่ไฟฟ้า และเป็นสารเสพติดที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย กระตุ้นสมอง ทำให้เกิดอาการมึนงง กระตุ้นหัวใจทำให้อัตราการทำงานของหัวใจเพิ่มขึ้น หัวใจทำงานหนักมากยิ่งขึ้น