ถ้าอยาก เลิกบุหรี่ ธรรมดา การหันมาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยได้หรือไม่?

ถ้าอยาก เลิกบุหรี่ ธรรมดา การหันมาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยได้หรือไม่?

สำหรับจุดขายอย่างหนึ่งของ บริษัทบุหรี่ไฟฟ้า ที่เรามักจะได้เห็นกันอยู่เป็นประจำ นั่นก็คือ การพยายามนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวในการหันมาใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อที่จะสามารถช่วยลดอันตราการสูบบุหรี่ธรรมดา ซึ่งสิ่งเหล่านั้น ถูกมองว่าเป็นสิ่งเลวร้าย โดยได้มีการหยิบยกงานวิจัยต่าง ๆ ออกมา ซึ่งได้ระบุเนื้อหาเอาไว้ว่า บุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายก็จริง แต่มีอันตรายในระดับปริมาณที่น้อยกว่า บุหรี่ธรรมดา เป็นจำนวนมาก และสามารถทำให้ผู้ที่เข้ามาเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้า สามารถเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาลงไปได้ในที่สุด ซึ่งงานวิจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ที่ภายหลังที่มีคนเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น จึงทำให้ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ เป็นอย่างมากจากนักวิชาการทั่วไป เพราะพบว่า เป็นวิจัยที่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ทำตรงตามระเบียบที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัย ไม่ว่าจะ มีอคติ และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของผู้ที่ทำการวิจัยอย่างชัดเจน จึงทำให้ไม่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการอีกต่อไปนั่นเอง

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่มวนลงเลย

แต่ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีงานวิจัยจำนวนมาก ที่ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และให้ผลสรุปออกมาที่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจน นั่นก็คือ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่ธรรมดาลงเลย และยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการเพิ่มปริมาณในการสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่ธรรมดา และบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากส่วนประกอบของนิโคติน ที่เป็นส่วนประกอบในการใช้งานที่เหมือนกัน โดยเฉพาะกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชน เพราะการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ที่ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่ธรรมดา หรือเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า สุดท้ายแล้วมันก็มีวิธีการแลกเปลี่ยนกันไปเรื่อย ๆ มีการทดลองต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ภายในกลุ่ม จนกลายเป็นเรื่องคุ้นเคยกับทุกรูปแบบ เพราะแต่ละสิ่งก็สามารถนำเอามาทดแทนความต้องการกันได้ ซึ่งในขณะเดียวกัน ภายในสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกมาประกาศห้ามอย่างเป็นทางการแล้ว ว่ามิให้บริษัทบุหรี่ไฟฟ้าต่าง ๆ ออกโฆษณาที่เกิดจริง หรือก็คือห้ามโฆษณาว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่แบบมวนได้ และรวมไปถึงห้ามโฆษณาเกี่ยวกับสรรพคุณที่กินจริงเกินไป เพราะจะขัดกับข้อมูลจากการวิจัยอย่างชัดเจน 

บุหรี่ไฟฟ้าผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร?

ถ้าอยาก เลิกบุหรี่ ธรรมดา การหันมาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยได้หรือไม่?

ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นสินค้าต้องห้าม โดยที่บุคคลทั่วไปห้ามครอบครอง หรือจำหน่าย ซึ่งถือว่าผู้ใดที่ฝ่าฝืนจะมีความผิด ไม่ว่าจะเป็น ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย และผู้ใช้งาน ซึ่งถ้าหากมีเจ้าหน้าที่พบเห็นความผิดซึ่งหน้า ก็สามารถเข้าทำการเข้าจับกลุ่มผู้คนเหล่านั้นได้ทันที

  • ในส่วนของกรณีของผู้นำเข้า จะมีโทษความผิดก็คือ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเงิน 5 เท่าของสินค้าที่นำเข้า หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ในส่วนของกรณีผู้จำหน่าย จะมีโทษความผิดก็คือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ในส่วนของกรณีผู้สูบ หรือผู้ที่มีบุหรี่ไฟฟ้าเอาไว้ในครอบครอง จะมีโทษความผิดก็คือ ต้องระวังจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาซึ่งรวมไปถึงค่าอาการนำเข้าด้วย หรือทั้งจำทั้งปรับ นั่นเอง