เลือกระดับนิโคตินอย่างไรให้เหมาะสมกับ บุหรี่ไฟฟ้า

เลือกระดับนิโคตินอย่างไรให้เหมาะสมกับบุหรี่ไฟฟ้า

          หากคุณหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า แทนบุหรี่มวน การเลือกระดับนิโคตินให้เหมาะสมในบุหรี่ไฟฟ้าของคุณเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

          ถ้าคุณเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วได้รับปริมาณนิโคตินไม่ถึงระดับที่คุ้นเคยเหมือนตอนใช้บุหรี่มวน อาจมีความเสี่ยงที่คุณจะกลับไปสูบบุหรี่มวนอีกครั้ง ดังนั้นระดับของนิโคตินจึงสำคัญ

3 ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาก่อนเลือกระดับนิโคตินใน บุหรี่ไฟฟ้า

  1. ความแตกต่างในการดูดซึมนิโคตินของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน

          ผู้ใช้งานจำนวนมากเลือกความแรงของนิโคตินตามปริมาณนิโคตินในบุหรี่มวน แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเนื่องจากนิโคตินในบุหรี่ทั้งสองชนิดมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่ไม่เท่ากัน

          โดยเฉลี่ยแล้วปริมาณนิโคตินที่พบในบุหรี่มวนอยู่ที่ประมาณ 10-14 มิลลิกรัมและร่างกายจะดูดซึมนิโคตินได้ 1-1.5 มิลลิกรัม

           ในการศึกษาของ Dr.Farsalinos นักวิจัยพบว่าแม้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมง การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ดูดซึมนิโคตินเข้ากระแสเลือดเท่ากับบุหรี่หนึ่งมวน

           นั่นเพราะว่าสารเคมีกว่า 4,000 ชนิด ในบุหรี่มวนนั้นมีสารบางชนิดที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อส่งนิโคตินเข้าร่างกายได้อยางมีประสิทธิภาพมาก

         แต่ในขณะเดียวกันน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีส่วนผสมหลักเพียง 4 ชนิดเท่านั้น (PG , VG , สารแต่งกลิ่น และนิโคตินเหลว)

2. บุหรี่ไฟฟ้าแต่ละแบบ ส่งผลต่อความแรงของนิโคติน

          ด้วยนวัตกรรมในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบัน ทำให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพในการส่งสารนิโคตินและรสชาติมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว

           โดยบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อความแรงของนิโคติน จะมีด้วยกันหลัก  ๆ 2 แบบ ดังนี้

1.Pod System ทั่วไป

         พอตไฟฟ้า ประเภทนี้จะใช้กำลังไฟต่ำควันไม่เยอะมาก แต่จะใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นของนิโคตินสูง และนิโคตินประเภทนี้จะดูดซึมเข้าร่างกายได้ไวที่สุด

2.Pod Mod

          พอตไฟฟ้า ประเภทนี้จะใช้กำลังไฟสูงควันเยอะ ใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นของนิโคตินต่ำ และนิโคตินจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ช้ากว่า

3. พฤติกรรมการสูบบุหรี่สามารถกำหนดระดับความแรงของนิโคตินที่จะเลือกได้

          ปัจจัยสุดท้ายที่คุณจะต้องพิจารณาก่อนเลือกความแรงของนิโคตินคือนิสัยการสูบบุหรี่ของคุณ

  • ผู้สูบที่ต้องการเลิกนิโคตินโดยสิ้นเชิง
  • ผู้สูบบุหรี่เล็กน้อย 3 มิลลิกรัม สำหรับน้ำยาฟรีเบส และ 20-25 มิลลิกรัม สำหรับน้ำยาซอลนิค
  • ผู้สูบบุหรี่ปานกลาง 6 มิลลิกรัม สำหรับน้ำยาฟรีเบส และ 30-35 มิลลิกรัม สำหรับน้ำยาซอลนิค
  • ผู้สูบบุหรี่จัด 9-12 มิลลิกรัม สำหรับน้ำยาฟรีเบส และ 40-50 มิลลิกรัม สำหรับน้ำยาซอลนิค

            โปรดจำเอาไว้ว่า นี่เป็นแนวทางแบบกว้าง  ๆ ในการเลือกระดับความแรงของนิโคติน เพราะว่าเลือกความแรงของนิโคตินที่เหมาะสมจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

          เพราะว่าบางทีผู้ที่สูบบุหรี่จัดอาจจะพอใจกับน้ำยาที่มีนิโคตินน้อย เนื่องจากมีความเพลิดเพลินกับกลิ่นและรสชาติมากกว่าการได้รับนิโคติน

เลือกระดับนิโคตินอย่างไรให้เหมาะสมกับบุหรี่ไฟฟ้า

ประเภทของนิโคตินที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

          ปัจจุบันนิโคตินที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีด้วยกัน 2 รูปแบบ โดยที่รูปแบบของนิโคตินจะเป็นตัวกำหนดชนิดของน้ำยาดังนี้

1.น้ำยาซอลนิค

          ใช้นิโคตินแบบเกลือ มีปริมาณนิโคตินสูง ดูดซึมเข้าร่างกายได้ไวโดยจะมีนิโคตินเริ่มต้นตั้งแต่ 20 มิลลิกรัม ไปจนถึง 50 มิลลิกรัม

2.น้ำยาฟรีเบส

           ใช้นิโคตินแบบฟรีเบส เป็นน้ำยาดั้งเดิมตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะมีนิโคตินเริ่มต้นตั้งแต่ 3 มิลลิกรัม ไปจนถึง 12 มิลลิกรัม